Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych dla polskiej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)


Wprowadzenie

W krajowych systemach organów celnych istnieją specjalne wymogi w zakresie procesów składania zgłoszeń celnych (np. specyficzne dla danego kraju formaty zgłoszeń elektronicznych). MIC dostarcza znormalizowane oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami celnymi, które można dostosować do specyficznych wymogów krajowych dotyczących składania deklaracji dla kraju zgłoszenia celnego.

MIC-CUST® dla Polski to rozwiązanie do znormalizowanego zarządzania procesami celnymi wraz ze specyficznymi dla danego kraju elementami zgłoszeń celnych.

Oprogramowanie MIC opracowane dla Polski zapewnia nie tylko dużą oszczędność kosztów i czasu, ale także pełną zgodność z aktualnymi polskimi wymogami celnymi w obsłudze realizowanej za pośrednictwem polskiej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Rozwiązania MIC do odprawy celnej w ramach polskiego systemu AIS/Import

MIC-CUST® Import dla Polski pozwala na automatyczne tworzenie deklaracji importowych dla Polski, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi importu. Moduł MIC-CUST® Poland obsługuje poprzez XML zgłoszenia celne w systemach wykorzystywanych przez polskie organy celne (AIS/Import) dla następujących procesów importowych:

 • Procedura zwykła (deklaracja typu „A”, zgodnie z art. 62)
 • Procedura „wpisu do ewidencji” (typ deklaracji dwa „Z” zgodnie z art. 76(1)(c) Wspólnotowego Kodeksu Celnego): komunikat wstępny PW215 + komunikat uzupełniający ZC215UZP
  • Opcja A: Wysłanie komunikatu wstępnego (PW215) do agencji celnej drogą elektroniczną
  • Opcja B: Tylko „wpis do ewidencji” – komunikat wstępny (PW215) nie jest wysyłany do agencji celnej
 • Powiadomienia „Korekta” i „Anulowanie” dla wyżej wymienionych procesów (np. PW202, PW213, ZC213, ZC214, ZC213UZP,…)

Rozwiązania MIC do odprawy celnej w ramach polskiego systemu AES/Eksport

Moduł MIC-CUST® Export dla Polski usprawnia zarządzanie procesami elektronicznej obsługi celnej w eksporcie. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest automatyczne sporządzanie deklaracji celnych w eksporcie, obliczanie podatków i ceł oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Rozwiązanie opracowane dla Polski obsługuje poprzez XML zgłoszenia celne w systemach ECS i AES/Eksport dla następujących procesów eksportowych:

 • Procedura zwykła (deklaracja typu „A”, zgodnie z art. 62)
 • Komunikaty „Unieważnienie” do procesu wskazanego powyżej (komunikat IE514)
 •  Komunikaty „Sprostowanie” – (komunikat IE513)
 • Komunikaty Zapytanie poszukiwawcze – (komunikat IE582, komunikat IE582)
 • Procedura zapasowa
 • PUSC: Żądanie „Potwierdzenie unijnego statusu celnego” (poprzednio dokument T2L/T2LF) można wysłać elektronicznie (komunikat IE5PCS)

Rozwiązania odprawy celnej MIC dla specjalnych procedur odprawy w Polsce

Ponadto moduł MIC-CUST® Poland obsługuje następujące specjalne procedury celne o istotnym znaczeniu gospodarczym:

 • Skład celny (BWH)
 • Procedura uszlachetniania czynnego (IPR)

Pełne śledzenie i zarządzanie zapasami na potrzeby wszystkich procedur mających istotne znaczenie gospodarcze (tj. wpis do ewidencji zapasów, przeniesienie zapasów, wycofanie zapasów, potrzeby własne).

Dodatkowe informacje

 

All information about MIC and its Customs & Trade Compliance solutions can be found on its English domain - www.mic-cust.com.

Skontaktuj się z nami