Przegląd - Globalne wdrożenia

Na całym świecie obowiązują najróżniejsze regulacje i wymagania w zakresie ceł. Na przykład ACE wraz ze strefą wolnego handlu (FTZ) i cłem zwrotnym w USA, IMMEX w Meksyku, unijny kodeks celny (UKC) w UE wraz z jego specyfiką w różnych krajach, wolna strefa w Tajlandii czy Single Window w Chinach. Celem wszystkich tych rozwiązań jest uproszczenie, unowocześnienie i usprawnienie procedur celnych. Są to na przykład zmniejszenie liczby procedur celnych, przestawienie się na skomputeryzowane zgłoszenia celne oraz związana z tym elektroniczna wymiana danych z krajowymi systemami informatycznymi organów celnych.

Ciągłe zmiany przepisów w zakresie kontroli eksportu (np. embarga, zezwolenia na wywóz, listy sankcji, listy towarów objętych przepisami) oraz rosnąca liczba ratyfikowanych umów o wolnym handlu (500+) utrudniają dodatkowo zachowanie międzynarodowej orientacji w handlu zagranicznym i określanie potencjałów w obszarze optymalizacji kosztów, a tym samym działanie nie tylko zgodnie z wymogami prawa, ale też bardziej konkurencyjnie.

MIC oferuje swoją pomoc w wykorzystaniu tych zmian na swoją korzyść. Znamy bowiem niuanse krajowych i regionalnych wymagań w zakresie ceł oraz kontroli eksportu. Nasze oprogramowanie uwzględnia właściwe przepisy i wykorzystuje wspólne cechy w globalnym prawie celnym i kontroli eksportu. W ponad 55 krajach na 6 kontynentach z regularnymi aktualizacjami treści handlowych dla przeszło 150 krajów. Pozwala to na wydajniejsze kształtowanie i automatyzowanie globalnych procesów biznesowych. W rezultacie można nie tylko zwiększyć zgodność z przepisami, ale też zyskać czas, oszczędzić pieniądze i zwiększyć konkurencyjność.

Powyższy tekst zostanie odpowiednio zastąpiony w przypadku wyboru innego kraju z interaktywnej mapy.

Ameryka Północna i Południowa