Douaneaangiftesoftware voor Nederland: AGS Import, AGS Export en GPA Import / DMS

Overzicht

Aangezien de  belastingdiensten van de verschillende landen specifieke eisen stellen aan douaneaangiften  (bijvoorbeeld landspecifieke elektronische bestandsindelingen), streeft MIC ernaar gestandaardiseerde douane software te leveren inclusief de landspecifieke aangiftevereisten voor het land waar goederen worden aangegeven.

Dit is precies wat MIC aanbiedt: MIC-CUST® voor Nederland omvat zowel gestandaardiseerde douanebeheerprocessen als de landspecifieke  aangiftevereisten.

Profiteer van de softwareoplossingen van MIC voor Nederland. Ze leveren U niet alleen een grote besparinge in tijd en geld op, maar wij zorgen er ook voor dat u  up-to-date  blijft  met al de vereisten van de Nederlandse Douane.

Daarnaast moeten bedrijven op de hoogte zijn van de aangekondigde vervanging van AGS en G(S)PA. De Nederlandse Douane is van plan beide systemen tussen eind 2022 en juni 2023 volledig te vervangen door het nieuwe douanesysteem DMS (Customs Declaration Management System).

MIC’s oplossing voor douane-inklaring voor de Nederlandse import

De module MIC-CUST® Import NL ondersteunt elektronische douaneaangiften voor de volgende,  invoergerelateerde aangifteprocessen:

De NL GPA module voor importeren van MIC-CUST® ondersteunt EIDR (Entry Into Declarant’s Records (Inschrijving in de administratie van de aangever) voor:

 • In het vrije verkeer brengen
 • Douane-entrepot
 • Actieve veredeling en/of behandeling onder douanetoezicht

Schriftelijke aangiften in het Nederlands het opstellen van corrigerende aangiften voor eerdere boekingsperioden worden ook ondersteund.

De importmodule van MIC-CUST® NL AGS3 ondersteunt ook de normale procedures:

 • AGS3 Import vrij verkeer alsook  de volgende douaneprocedures met economische impact
 • Douane-entrepot
 • Regeling actieve veredeling (IPR)

De module MIC-CUST® Import NL ondersteunt  ook de noodprocedures op papier als reserve met alle ondersteunde normale procedures.

MIC’s oplossing voor douane-inklaring voor de Nederlandse export

De module MIC-CUST® Export NL ondersteunt elektronische douaneaangiften voor de volgende uitvoergerelateerde processen:

De exportmodule van MIC-CUST® NL AGS 3 ondersteunt de normale procedures:

 • Normale uitvoer
 • Wederuitvoer vanuit douane-entrepot
 • Wederuitvoer na regeling actieve veredeling

De module MIC-CUST® Export NL ondersteuntook de noodprocedures op papier als reserve voor alle ondersteunde normale procedures.

Vervanging van AGS/G(S)PA door DMS in 2022 en 2023

De Nederlandse Douane is bezig met het vervangen van hun IT-systemen AGS en G(S)PA door het nieuwe DMS-systeem tegen 2022. Het voorgestelde tijdsschema ziet er als volgt uit:

 • Het nieuwe systeem DMS 4.0 zal AGS vervangen (migratie tussen september 2022 en juni 2023).
 • G(S)PA zal worden afgedekt door DMS 4.1 en het onderdeel inspecties door het voorraadonderzoeksdossier (migratie tussen eind 2022 en eind juni 2023).

MIC werkt aan de ontwikkelingen en zal u door de transitie naar DMS helpen met behulp van de perfecte softwareoplossing voor Nederland. MIC zal de noodzakelijke wijzigingen leveren in overeenstemming met de tijdlijn van de douane.

Meer informatie over de overgang van AGS/G(S)PA naar DMS vindt u op de website van de Nederlandse Douane:

Extra informatie

De Nederlandse Douane vermeldt MIC als een erkende softwareleverancier en EDI-aanbieder:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/individuals/contact/contact_other_subjects/customs_development_of_electronic_declaration_software_1/overview_of_software_developers 

MIC is ook een actief lid van de Alliantie Douane Software (ADS) en neemt via deze organisatie deel aan het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

 

All information about MIC and its Customs & Trade Compliance solutions can be found on its English domain - www.mic-cust.com.

Neem contact op

Amerikaanse Kantoren

Aziatische Kantoren